322. Di Betlehem tlah lahir seorang putra

Di Betlehem t’lah lahir seorang Putera.
Semoga ‘ku menjadi abadi milikNya,
Sungguh, sungguh, abadi milikNya.

Hatiku kubenamkan di dalam kasihNya;
padaNya kuserahkan diriku s’lamanya,
sungguh, sungguh, diriku s’lamanya.

Ya Yesus, Kau kucinta sepanjang hidupku;
bagiku makin indah cahaya kasihMu,
sungguh, sungguh, cahaya kasihMu

Tandanya kuaminkan jaminan janjiMu:
padaMu kutitipkan seluruh hatiku,
sungguh, sungguh, seluruh hatiku.

323. Dari Pulau dan benua

dari pulau dan benua,
terdengar selalu t’rus.
lagu pujian semua,
bagi Nama Penebus.

gloooooooria, muliakan Tuhan,
gloooooooria, in excelsis Deo,
gloooooooria, muliakan Tuhan,
gloooooooria, in excelsis Deo,

tinggi tinggi dalam surga,
tent’ra Tuhan Yang Kudus,
tak lelah menyanyi juga,
di hadapan Penebus.

laskar Tuhan yang perkasa,
tinggikan panglimanya,
pujian surga dan dunia,
s’mua diterimaNYA.

324. Slamat-slamat datang

S’lamat, s’lamat datang, Yesus Tuhanku,
yang turun dari sorga yang rumah-Mu.
S’lamat, s’lamat datang-Mu di dalam dunia,
Tuhan jadi sama dengan manusia.
Salam, salam!

Bangunlah, gembala, lihat t’rang besar,
dengar berita sorga dan bergemar:
sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah,
cari Kanak-kanak yang dipalungan-Nya!
Salam, salam!

orang majus datang ‘nurut bintang-Nya,
hendak mencari Tuhan dan menyembah.
Mas dan kemnyan dan mur dipersembahkannya.
akan hormat Raja dan Jurus’lamatnya.
Salam, salam!

325. Hai gembala dari mana

Hai gembala dari mana
critakanlah padaku
Aku datang dari kandang
dan kulihat Tuhanku
Yang berbaring di palungan
hanya dalam kain bendungan
dan dijaga ayah ibu
dalam kandang glap itu
dan dijaga ayah ibu
dalam kandang glap itu

Hai gembala katakanlah
dari siapa kau dengar
Aku dengar dari mlaikat
yang berkata padaku
Mari carilah Tuhanmu
dalam kandang hewan itu
Yang bagi umat manusia
jadi miskin dan hina
Yang bagi umat manusia,
jadi miskin dan hina

Hai gembala apa saja
yang kau bri kepada Nya
Bukan harta yang disuka
itu pun ku tak punya
Hanya dengan hati rendah
aku datang sujud sembah
sungguh Dia Anak Allah
Juruslamat dunia
sungguh Dia Anak Allah
Juruslamat dunia

326. Terdengar di langit

Terdengar di langit nama yang mulia
Yang hubungkan Allah dengan dunia
Tiada yang lebih merdu bunyinya
Akan menyembuhkan
yang hancur hatinya
Tahukah kamu nama itu?
Nama Tuhan Yesus, Juruslamatku

Selalu kupujilah nama Yesus
Yang datang di dunia akan menebus,
Yang cinta manusia, mati gantinya
Yang bri keampunan
dengan darahNya
Puji, puji Nama Yesus
Yesus Juruslamat, Juru Penebus

Nanti segnap alam sembah pada-Nya
Dan mlaikat selalu puji kasih-Nya
Moga kita juga kumpul di surga
Akan puji Yesus selama-lamanya
Yesus yang Maha kuasa
Tuhan sgala Mlaikat dan manusia

305. Mulia dan menang pada Tuhanku

Mulia dan menang pada Tuhanku
yang bangkit kembali dari kuasa maut
kubur tak berdaya t’rus menahanNya
malaikat yang mulia
saksi bangkitNya.

Reff
Mulia dan menang pada Tuhanku
yang mutlak t’lah menang
atas kuasa maut.

Yesus yang bangkit Juru S’lamatku
di mana sengatmu hai kuasa maut
Mari kita sorak bersukaria
kar’na kuasa kubur patah sengatnya

Teguhkan daku Raja hidupku
sadarkan ‘ku s’lalu t’rus bersandarMu
Bimbinglah jalanku dalam kasihMu
sampai akhir hidup jumpa denganMu.

321. Muliakanlah

Muliakanlah, muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi
Damai sejaht’ra turun ke bumi
Bagi orang pengasihanNya

Muliakanlah Tuhan Allah
Muliakanlah Tuhan Allah

Da mai sejaht’ra turun ke bumi
Damai sejaht’ra turun ke bumi
Bagi orang, bagi orang pengasihanNya
Bagi orang PengasihanNya, pengasihanNya

Muliakanlah, muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi

Damai sejaht’ra turun ke bumi
Bagi orang pengasihanNya
Amin, amin, amin

306. Dunia gemar dan soraklah

Dunia gemar dan soraklah
Penebus datanglah
Bri hatimu kepadaNya
skalian nyanyilah
Skalian nyanyilah
skalian nyanyilah
Skalian orang bernyanyilah.

Dunia gemar dan soraklah
Rajawi lahirlah
Segnap alam dan makhluknya
sembahkan pujian
Sembahkan pujian
sembahkan pujian
Sembahkan sembahkan pujian.

Yesus yang printahkan dunia
dengan anugrahNya
Ternyata kuasa yang mulia
ajaibpun kasihNya
Ajaibpun kasihNya
ajaibpun kasihNya
Ajaib ajaibpun kasihNya.

307. Hai mari berhimpun

Hai mari berhimpun dan bersuka ria
Turut semua ke betlehem
Marilah pandang Tuhan bala sorga

Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Di-a
Sembah dan puji Dia, yang raja

Bernyanyilah kamu tentara malaikat
Turutlah bernyanyi manusia
Pujilah Tuhan juruslamat dunia

Yang maha mulia lahirlah di bumi
Sama benar dengan kita pun
Datanglah Ia mengampuni dosa

Perjanjian Allah sudah disampaikan
KasihNya nyata di dunia
Nyanyi bersorak dan bersuka ria

308. Hai anak semua

Hai anak semua, cepat marilah!
Masukilah kandang yang amat rendah dan lihatlah
Bayi yang tidur nyenyak, tergolek di dalam palungan ternak.

O, lihatlah Dia bersinar terang,
lembut bercahaya di malam kelam meski dalam lampin,
lebih mulia dibanding malaikat di sorga cerah.

Terbaringlah Ia di rumput kering;
Maria dan Yusuf tenang dan hening dan para gembala
Sujud menyembah, malaikat di atas memuliakanNya.

Sekarang pun kita hendak bertelut
di muka palungan Sang Bayi lembut; marilah semua
bernyanyi senang bersama malaikat yang putih terang.

Dan kita berdoa: ya Yesus kudus,
kesalahan kami hendak Kautebus; Kau lahir di kandang
yang hina rendah dan rela menanggung salib Golgota.

Terimalah hati yang kami beri,
dan buatlah kami pun suci bersih, supaya beroleh
sentosa penuh, bersatu abadi dengan diriMu!