Sepuluh Hukum

(Keluaran 20 – 3-17)

 1. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.
 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya.
 3. Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.
 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat:
 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.
 6. Jangan membunuh.
 7. Jangan berzinah.
 8. Jangan mencuri.
 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
 10. Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu.”

Penciptaan Langit dan Bumi

Hari I
Allah menciptakan Terang (ayat 3-5)

Hari II
Allah menciptakan Cakrawala untuk memisahkan darat dan air (ayat 6-10)

Hari III
Allah menjadikan Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. (ayat 11-13)

Hari IV
Allah menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala: Matahari, bulan dan bintang – bintang (ayat 14-19)

Hari V
Allah menciptakan makhluk yang hidup, ikan-ikan di air dan burung-burung di udara (ayat 20-23)

Hari VI
Allah menciptakan makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar (ayat 24-3)

Hari VII
Allah istirahat, menguduskan dan memberkati hari ketujuh (Kej. 2:1-4)

Pengakuan Imam Rasuli

 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.
 2. Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal, Tuhan kita,
 3. yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maryam,
 4. yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
 5. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
 6. naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa,
 7. dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
 8. Aku percaya kepada Roh Kudus;
 9. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus;
 10. pengampunan dosa;
 11. kebangkitan daging;
 12. dan hidup yang kekal.

Amin.

Hukum yang Terutama

Yesus berkata :

“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”

Matius 22 : 37-40

Tujuh Ucapan Tuhan Yesus Di Kayu Salib

 1. “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” Lukas 23:34
 2. “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.” Lukas 23:43
 3. “Ibu, inilah, anakmu!” “Inilah ibumu!” Yohanes 19:26-27
 4. “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? Matius 27:46; Markus 15:34
 5. “Aku haus!” Yohanes 19:28
 6. “Sudah selesai.” Yohanes 19:30
 7. “Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” Lukas 23:46

Kedelapan Ucapan Bahagia

(Matius 5:3-10)

 1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.
 2. Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur.
 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
 4. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
 5. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
 6. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
 7. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
 8. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.

TUHAN, Gembalaku yang Baik

Mazmur 23

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.

Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau,

Ia membimbing aku ke air yang tenang;

Ia menyegarkan jiwaku.

Ia menuntun aku di jalan yang benar

Oleh karena nama-Nya

Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman,

aku tidak takut bahaya,

sebab Engkau besertaku;

gada-Mu dan tongkat-Mu

itulah yang menghibur aku.

Engkau menyediakan hidangan bagiku,

dihadapan lawanku;

Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak;

pialaku penuh melimpah

Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku,

Seumur hidupku;

Dan aku akan diam dalam rumah TUHAN

Sepanjang masa.