87. Hanya dekat Allah saja

hanya dekat Allah saja aku tenang,
dari padaNyalah keselamatanku.
hanya Dia gunung batuku,
hanya Dia kota bentengku,
aku tidak akan goyah s’lama-lamanya .