85. Hampir kepada Tuhan

Ya Allah aku mau hampir Tuhan,
Jikalau salib pun kuangkatkan.
Inilah doaku hampir kepadaMu,
Hampir kepadaMu hampir Tuhan.

Dan s’perti hal Yakub sudahlah g’lap,
Aku berbaring di tempat senyap.
Di dalam mimpiku hampir kepadaMu,
Hampir kepadaMu hampir Tuhan.

Dan bila jiwaku naik ke Surga,
Kuhendak nyanyikan dengan suka.
Perkataan itu hampir kepadaMu,
Hampir kepadaMu hampir Tuhan.