80. Firman-Mu pelita bagi kakiku

firman-Mu,
p’lita bagi kakiku.
terang bagi jalanku,
firman-Mu.
p’lita bagi kakiku,
terang bagi jalanku.

waktu ku bimbang,
dan hilang jalanku.
Tetaplah Kau di sisiku,
dan tak kan ku takut.
asal Kau di dekatku,
besertaku selamanya.