68. Dialah segalanya

Dialah segalanya Dia bagiku,
Dialah segalanya besar kecil.
korbankan diri-Nya dan s’lamatkanku,
Dialah segalanya Dia bagiku.
seperti air madu dari batu karang,
dicicip air madu yang manis.
oh lihatlah Tuhan itu baik,
dicicip air madu yang manis.