66. Dia lahir untuk kami

Dia lahir untuk kami,
Dia mati untuk kami.
Dia bangkit untuk,
kami semua.

Dia Yesus Tuhan kami,
Dia Yesus Tuhan kami.
Dia Raja diatas,
s’gala raja.

Dia itu Firman Allah,
yang turun ke bumi.
yang jadi sama,
dengan manusia.

Dia Yesus sobat kami,
Dia Yesus Tuhan kami.
Sang Penebus,
Juru s’lamat dunia.