62. Datang ke hadirat Tuhan

Datang ke hadirat Tuhan dengan,
Hati yang penuh sukacita.
Datang ke hadirat Tuhan dengan,
Senyum dan muka yang gembira.
Tanggalkan beban dan kesedihan,
Yang ada di dalam hatimu.
Kenakan jubah pujian,
Sambut hadirnya sang Raja.

Dan gunung-gunung pun,
Bersorak-sorai memuji Dia.
Dan pohon-pohon pun,
Bertepuk tangan memuji Dia.
S’kalian kita di sini,
Berkumpul dan memuji Dia.
Yesus Tuhan Raja,
Dialah yang bertahta,
Di atas pujian.