50. Besarkan Nama Tuhan

besarkan nama Tuhan pujilah dia,
kemurahannya besar tiada terkira.
aku tak dapat balas,
betapa besar kasihnya.
oh… muliakanlah namanya.

Tuhan yang ajaib Tuhan yang kuasa,
Tuhan yang menolong hidupku haleluya.
Tuhan yang ajaib Tuhan yang kuasa,
jiwaku ditebus olehnya.