48. Betapa Baiknya Engkau Tuhan

Betapa baiknya Engkau Tuhan,
KasihMu tiada berkesudahan.
Betapa mulia kasihMu Yesus,
Jiwaku diselamatkan.

Chorus
Hosana kumemuji Tuhan,
Hosana kutinggikan Yesus.
Hosana, hosanna,
Hosana..

Hosana kumemuji Tuhan,
Hosana kutinggikan Yesus.
Hosana, hosanna,
Hosana..