36. Batu Karang yang Teguh

Tiada lain pengharapan,
hanya pada darah Yesus,
Semuanya kusandarkan,
hanya pada nama Yesus.

Diatas Yesus batu
karang yang teguh
ku berdiri, alas yang
lain tak ‘kan kukuh.

Waktu datang kegelapan,
kuberlindung dalam Tuhan.
Dalam tiap pergumulan,
anugrahNya tak ditahan.

Tuhan membri perjanjian,
menolong dan menguatkan.
Semua yg ku perlukan,
Tuhan tentu memberikan.