325. Hai gembala dari mana

Hai gembala dari mana
critakanlah padaku
Aku datang dari kandang
dan kulihat Tuhanku
Yang berbaring di palungan
hanya dalam kain bendungan
dan dijaga ayah ibu
dalam kandang glap itu
dan dijaga ayah ibu
dalam kandang glap itu

Hai gembala katakanlah
dari siapa kau dengar
Aku dengar dari mlaikat
yang berkata padaku
Mari carilah Tuhanmu
dalam kandang hewan itu
Yang bagi umat manusia
jadi miskin dan hina
Yang bagi umat manusia,
jadi miskin dan hina

Hai gembala apa saja
yang kau bri kepada Nya
Bukan harta yang disuka
itu pun ku tak punya
Hanya dengan hati rendah
aku datang sujud sembah
sungguh Dia Anak Allah
Juruslamat dunia
sungguh Dia Anak Allah
Juruslamat dunia