324. Slamat-slamat datang

S’lamat, s’lamat datang, Yesus Tuhanku,
yang turun dari sorga yang rumah-Mu.
S’lamat, s’lamat datang-Mu di dalam dunia,
Tuhan jadi sama dengan manusia.
Salam, salam!

Bangunlah, gembala, lihat t’rang besar,
dengar berita sorga dan bergemar:
sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah,
cari Kanak-kanak yang dipalungan-Nya!
Salam, salam!

orang majus datang ‘nurut bintang-Nya,
hendak mencari Tuhan dan menyembah.
Mas dan kemnyan dan mur dipersembahkannya.
akan hormat Raja dan Jurus’lamatnya.
Salam, salam!