321. Muliakanlah

Muliakanlah, muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi
Damai sejaht’ra turun ke bumi
Bagi orang pengasihanNya

Muliakanlah Tuhan Allah
Muliakanlah Tuhan Allah

Da mai sejaht’ra turun ke bumi
Damai sejaht’ra turun ke bumi
Bagi orang, bagi orang pengasihanNya
Bagi orang PengasihanNya, pengasihanNya

Muliakanlah, muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi

Damai sejaht’ra turun ke bumi
Bagi orang pengasihanNya
Amin, amin, amin