316. Putri Sion bergemar

Putri Sion, bergemar!
So-rak-lah, Yerusalem!
Lihat, ini rajamu,
Raja damai adalah!

Hosiana, Anak Daud,
s’lamatkanlah bangsaMu!
Bawalah bahagia
damai kerajaanMu!

Hosiana, Anak Daud,
perdamaikan seteru!
Basmilah senjata p’rang
di seluruh dunia

Hosiana, Anak Daud,
b’ri sejahtera kekal
Perset’ruan dan benci