28. Berdoa dalam Roh

Bertumbuh dalam Firman
berdoa dalam Roh.
Bersehati memohon
Bapa pasti dengar.
FirmanMu dihatiku
memancar dalam doa.
DarahMu menyucikan
doaku dikabulkan.

FirmanMulah pedang Roh
memrintah hatiku.
Merubahkan diriku
teladani Yesus.
FirmanMu kubritakan
merubah yang mendengar.
Dalam roh bersekutu
bekerja buat Tuhan.

Saat doa membawaku
ke tempat tertinggi.
Di hadirat Tuhanku
takhta Mahasuci.
KasihNya penuhiku
dan menguatkan rohku.
Dibrinya roti hidup
dan sentosa penuh.