198. Perubahan ajaib dalam hidupku

Perubahan ajaib jadilah padaku,
Sejak Yesus kut’rimalah,
Dalam hati ada t”rang dan harap penuh,
Sejak Yesus kut’rimalah.

Reff:
Sejak Yesus kut’rimalah,
Sejak Yesus kut’rimalah,
Sukacita berlimpahlah dihatiku,
Sejak Yesus kut”rimalah

Ku telah tinggalkan jalan dosa yang g’lap,
Sejak Yesus kut’rimalah,
Dosaku hilanglah darahNya sucikan,
Sejak Yesus kut’rimalah.

S’karang kudapat harap dan s’lamat penuh,
Sejak Yesus kut’rimalah,
Tidak bimbang hati pun menjadi teguh,
Sejak Yesus kut’rimalah.