187. Mengantar jiwa pada-Mu

Pimpinlah niat hamba
Mengantar jiwa pada-Mu
Banyak yang dalam dosa
Sesat terbelenggu

Pimpinlah hidup hamba
Membawa Injil-Mu
Mempersembahkan jiwa
Walau hanya satu