17. Api Zaman

Darah kaum martir yang belum kering,
Yang menyirami jalan salib.
Rumah Allah yang telah senyap,
P’litanya telah gelap gulita.

Reff
Persembahkanlah dirimu seg’nap tenaga mudamu,
Kobarkan api zaman.
Rela serahkan seg’nap hidup,
Berp’rang bagi K’rajaan Sorga.
Maju! Maju!
Pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal.